Fermierii depun la APIA cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente trimestrului IV al anului 2019

0
70

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potenţialiibeneficiaricăpână la data de 31ianuarie2020inclusiv, se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură,aferente perioadei 01octombrie – 31 decembrie 2019 (trim. IV al anului 2019).

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sauîmputernicitulacestuia, cazîn care împuternicireaesteemisă de cătreadministratorul /reprezentantul legal şiesteînsoţită de copiaactului de identitate al persoaneiîmputernicite.

Ajutorul de stat se acordă sub formă derambursarea diferenţeidintre rata accizei standard şi rata accizeireduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentrumotorinautilizată la efectuarealucrărilormecanizateînagricultură a căruivaloareunitarăeste de 1,8959lei/litru.

Pentrusectorul vegetal, cererile de platăpentrurambursare se depunînsoțite de următoareledocumente:

 1. documente care dovedesccantitatea de ciuperciprodusă, dupăcaz;
 2. situațiacentralizatoare a cantităților de motorinăutilizate la lucrărimecanizate, aferenteperioadeipentrucare solicităacordareaajutorul de stat prinrambursare, întocmită conform modeluluiprevăzutînanexa9;
 3. copie a facturilor/bonurilorfiscale de cumpărare a motorineiemise de vânzătorpenumelesolicitanților;
 4. copie a documentelor de identitateși/sau a documentelor de înregistrare, încazulîn care au intervenitmodificărifață de cererea de acordpentrufinanțare;
 5. adeverințăîn original de la Registrul agricol, cu suprafețeleaflateînexploatare, încazulîn care auintervenitmodificărifață de cererea de acordpentrufinanțare;
 6. adeverințăîn original de la DirecțiapentruAgriculturăJudețeană, pentrusuprafețeleplantate cu vienobilă, încazulîn care au intervenitmodificărifață de cererea de acordpentrufinanțare.

Pentrusectorulzootehnic, cererile de platăpentrurambursare se depunînsoțite de următoareledocumente:

 1. situațiacentralizatoare a cantităților de motorinăutilizatepentrusectorulzootehnic, aferentăperioadeipentru care solicităacordareaajutorul de stat prinrambursare, întocmită conform modeluluiprevăzutînanexa 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
 2. copie a facturilor/bonurilorfiscale de cumpărare a motorineiemise de vânzătorpenumelesolicitanților;
 3. situațiaprivindcalcululefectivuluirulat/efectivuluimediurealizat, întocmită de beneficiarșivizată demediculîmputernicit de liberăpractică, dupăcaz, întocmită conform modeluluiprevăzutînanexa 10 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
 4. copie de pecerereadepusă de cătreapicultori la consiliul local învedereaasigurăriiacestora de vetre destupinătemporaresaupermanente;
 5. copie a documentelor de identitateși/sau a documentelor de înregistrare, încazulîn care au intervenitmodificărifață de cererea de acordpentrufinanțare.

Pentrusectorulînbunătățirifunciare, cererile de platăpentrurambursare se depunînsoțite de următoareledocumente:

 1. situațiacentralizatoare a cantităților de motorinăutilizatepentruirigații, aferentăperioadeipentru caresolicităacordareaajutorul de stat prinrambursare, întocmită conform modeluluiprevăzutînanexa 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
 2. copie a facturilor/bonurilorfiscale de cumpărare a motorineiemise de vânzătorpenumelesolicitanților;
 3. situațiacentralizatoare a cantităților de apăpentruirigații, întocmită conform modeluluiprevăzutînanexa 11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
 4. copie a facturilor de apă din care săreiasăvolumul de apăconsumat de cătrebeneficiar/procesul-verbalde confirmare a volumului de apălivratpentruirigații, întocmit de cătreoricefurnizor de apă de irigații;
 5. situațiasuprafețeloririgate, pestructuri de culturi, aferentăperioadeipentru care se solicităajutorul destat;
 6. copie a documentelor de identitateși/sau a documentelor de înregistrare, încazulîn care au intervenitmodificărifață de cererea de acordpentrufinanțare;
 7. dovadă cont trezoreriedacă au intervenitmodificari ale coordonatelorbancarefață de cerereainițială.

Toatedocumenteledepuseîncopievor fi certificate pentruconformitate cu originalul de cătresolicitantulsprijinului, însușiteprinsemnaturășivorpurtasintagma “conform cu originalul”.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.