În cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova se desfășoară și în acest an academic proiectul ROSE, cu finanțare europeană, Educație pentru viitor: Misiune, responsabilitate și continuitate (EVMRC).Perioada de implementare este de doi ani universitari (2019-2021), anul acesta universitar activitățile desfășurându-se în noile condiții impuse de pandemie, adică on-line.Proiectul Facultății de Teologie Ortodoxăîși propune creșterea gradului de retenție a studenților din anul I de studii universitare (ciclul licență), specializările Teologie Pastorală (domeniul: Teologie); Artă sacră și Arte plastice (domeniul: Arte vizuale), prin realizareade activități care să stimuleze și să atragă studenții. Aceste activități sunt educaționale și culturale, ateliere de lucru specifice în domeniile amintite, de consiliere și orientare în carieră, vizite de studiu, activități de socializare și de lucru în echipă, în contextul lărgirii orizontului personal de educație, cultură și cunoaștere.

Proiectul este condus de Domnul Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai Constantinescu (Director de grant) care ne-a declarat: “Pentru cei doi ani universitari ne propunem să lucrăm cu 90 de studenți aflați în situație de risc de a părăsi facultatea, din anul I, câte 45 în fiecare din cei doi ani de implementare. Scopul va fi realizat prin implementarea activităților directe cu grupul țintă, care vizează măsuri integrate, pe trei direcții și anume:activități remedialela disciplinele la care studenții din anul I au înregistrat rezultate scăzute, pentru ridicarea ratei de promovare și sprijin în procesul de învățare academică,activități de dezvoltare personală și formare a unor abilități socio-emoționale importante, acestea dând posibilitatea studenților să își stabilească precis care le sunt prioritățile, să dobândească acele calități de relaționare și socializare, crescându-le interesul pentru formare continuă, cu efect pe termen lung asupra calității vieții, dar și activități care familiarizează studenții cu cerințele actuale și cu atmosfera de lucru din organizațiile specifice din domeniu, în vederea pregătirii lor socio-profesionale”.

Activitățile care se defășoară în cadrul acestui proiect sunt:Programele remediale și atelierele de lucru/workshopuri, consilierea profesională și orientarea în carieră pentru studenții grupului țintă, activitățile de dezvoltare a competențelor socio-emoționale, activități de coaching și dezvoltare personală: autocunoaștere, voluntariat și educație continuă, vizitele de studii la instituții din domeniu relevante (on-line), tutoratul, îndrumarea și sprijinul pentru sporirea motivației în procesul de învățare.

După cum ne-a declarat Directorul de grant, obiectivul general al proiectului ROSE al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, adresat studenților din anul I cu risc sporit de abandon, este creșterea gradului de retenție a studenților prin măsuri integrate și activități care să contribuie cu feedback pozitiv, constructiv, la creșterea atractivității studiilor academice și a atașamentului față de misiunea studențească,prin coresponsabilitate și continuitate.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.