Sâmbătă, 24 august 2019   Mica publicitate Arhivă Contact Căutare:
 
Logo Oltenia 24
anticariatul nou sus
Actualitate » 30 ianuarie 2019, ora: 08:23
rss
 
APIA informează

Mâine este ultima zi pentru depunerea cererilor pentru rambursarea ajutorului de stat pentru motorină

Mâine este ultima zi pentru depunerea cererilor pentru rambursarea ajutorului de stat pentru motorină

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul județean Dolj informează potenţialii beneficiari că până la data de 31 ianuarie 2019 inclusiv, se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01octombrie - 31 decembrie 2018 (trim. IV al anului 2018).

de Mădălina Bălan
redactia@oltenia24.ro

 

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul județean Dolj, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Ajutorul de stat se acordă sub formă derambursarea diferenţeidintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,7385 lei/litru.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

a)      documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

b)      situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicit acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzutîn anexa nr.9;

c)      copie a facturilor/bonurilorfiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

d)     copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de accord pentru finanțare;

e)      adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de accord pentru finanțare;

f)       adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vienobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de accord pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

a)      situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicit acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;

b)      copie a facturilor/bonurilorfiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

c)      situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medical împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexanr. 10 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;

d)     copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurăriiacestora de vetre destupinătemporaresaupermanente;

e)      copie a documentelor de identitateși/sau a documentelor de înregistrare, încazulîn care au intervenitmodificărifață de cererea de acordpentrufinanțare.

Pentru sectorul înbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

a)          situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicit acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;

b)          copie a facturilor/bonurilorfiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

c)          situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexanr. 11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;

d)          copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbalde confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;

e)          situați asupra fețelor irigate, pestructuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicit ajutorul destat;

f)           copie a documentelor de identitateși/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de accord pentru finanțare;

g)          dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificari ale coordonatelor bancare față de cererea inițială.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

 

 

 
Alte articole din Actualitate:
Aveţi ceva de comentat?
Share/Bookmark
Numele dumneavoastră:
Introduceţi codul:
Comentariul:
Ştiri pe bandă
 
Salubritate
Abonează-te la newsletter
 
 
Publicitate
 
Ultimele comentarii
 
Aeroportul din Craiova, dotat cu defibrilator automat
Olguța Vasilescu: IT-ul românesc performează în guvernarea PSD
A șasea etapă a dezinsecției pe domeniul public, la start
Mihai Cilibiu, Omul Săptămânii
Primarul comunei Cârcea, Valerică Pupăză, Omul Săptămânii
Primarul comunei Cârcea, Valerică Pupăză, Omul Săptămânii
Oltenia24 on Facebook

© Copyright Mădălina Bălan | Textele şi fotografiile nu pot fi reproduse fără acordul titularilor de copyright.