Vineri, 22 septembrie 2017   Mica publicitate Arhivă Contact Căutare:
 
Logo Oltenia 24
anticariatul nou sus
Actualitate » 1 august 2017, ora: 10:51
rss
 

Doljul, pe primul loc la încheierea contractelor de finanțare pentru PNCCF

Doljul, pe primul loc la încheierea contractelor de finanțare pentru PNCCF

Mihai Cilibiu, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj reconfirmă la doar trei luni de când a revenit la cârma instituției că este unul dintre cei mai buni manageri. Acesta a reușit împreună cu echipa pe care o conduce să aducă județul Dolj pe primul loc în țară în ceea ce privește contractele de finanțare încheiate pentru Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF).

de Mădălina Bălan
redactia@oltenia24.ro

  

În județul Dolj există 111 unități administrativ teritoriale, 105 dintre acestea fiind eligibile pentru programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Conducerea OCPI Dolj împreună cu colectivul a reușit să încheie contracte de finanțare multianuale, pe o perioadă de 24 de luni, pentru toate cele 105 unități administrativ teritoriale eligibile. Acest lucru este un record, astfel că județul Dolj se află pe primul loc în ceea ce privește numărul contractelor de finanțare încheiate pentru PNCCF.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se va derula până în 2023, obiectivul său principal fiind înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară. Toate UAT-urile vor primi în anul 2017 pe contractul de finanțare încheiat suma de 107  mii de lei. Bugetul este multianual, ceea ce înseamnă că dacă primăriile nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului, sumele alocate nu se vor pierde”, a declarat directorul OCPI Dolj, Mihai Cilibiu.

Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică, care se va realiza după încheierea contractelor de finanțare, în termen de 45 de zile va fi organizată de UAT-uri, iar plățile către primării vor fi efectuate după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate. Pentru început lucrările de înregistrare sistematică se derulează la nivelul sectoarelor situate în extravilan în limita a 2500 imobile pe an.

În prezent, județul Dolj este pe primul loc în țară ținând cont că toate unitățile administrativ teritoriale eligibile au încheiat contracte de finanțare pentru PNCCF. Având în vedere că data de 28 iulie a fost ultima zi în care s-au încheiat contracte de finanțare, iar conform acestuia primăriile au la dispoziție 45 de zile de la data încheierii contractului pentru încheierea de achiziție, se preconizează că aproximativ toate primăriile vor avea suficient timp pentru această etapă”, a mai spus Mihai Cilibiu.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se derulează prin Legea 294/2015 și OUG 35/2016, prin Ordinul Comun al ANCPI și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

 

Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea. . . a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională, din veniturile proprii în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară.", fiind astfel necesară reglementarea în regim de urgenţă a unei norme la nivel de lege care să prevadă modalitatea de stabilire a cuantumului onorariilor ce se vor achita pentru plata certificatelor de moştenitor, emise în beneficiul moştenitorilor, în acord cu legislaţia incidentă. 

 

 
Alte articole din Actualitate:
Aveţi ceva de comentat?
Share/Bookmark
Numele dumneavoastră:
Introduceţi codul:
Comentariul:
1. Minerake  3 august 2017, 13:49
Miile de pensionari care au primit pana acum noile decizii de pensie considera ca au fost pacaliti.Si chiar asa este , HG 291/2017 a reusit sa imparta pensionarii din grupa I (conditii speciale) de munca in doua categorii : cei pensionati pana la 01.01.2011 si cei pensionati dupa 01.01.2011 , cea de-a doua categorie , in conditii identice de munca , beneficiaza de un punctaj mediu anual mai mare cu 50 % decat prima categorie si implicit de pensii mai mari.Oare cum este posibil asa ceva ?In continuare va prezint succint situatia : Guvernul României a adoptat în data de 5 mai 2017 Hotărârea nr. 291 pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011.Prin adoptarea acestei hotarâri Guvernul a intenționat să “stabilescă în mod concret stagiul de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual în procesul de recalculare prevăzut de art. 1691 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completările aduse de Legea nr. 192/2015 astfel că, persoanele care au lucrat în condiții identice să beneficieze la determinarea punctajului mediu anual de stagii de cotizare identice, prin raportare la dispozițiile Legii nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare.” (citat din Nota de fundamentare a H.G. nr. 291/2017). Intenția a fost bună dar rezultatul a fost exact invers celui dorit , respectiv modificarea adusă art.134 din Normele de aplicare face ca persoanele care au lucrat în condiții identice să beneficieze la determinarea punctajului mediu anual de stagii de cotizare diferite. Acest lucru este din cauza faptului că a fost derogat alin.(3) din Normele de aplicare (“(3) La recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se utilizează stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei.”) prin introducerea unui nou alineat : "(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), la recalcularea pensiilor, conform prevederilor art. 1691 din lege, se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, corespunzătoare fiecărei situaţii, respectiv: a) stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5 la lege; b) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 56 şi 57 din lege; c) stagiile complete de cotizare prevăzute la art. 58 şi 59 din lege. Prin acestă modificare , coroborat cu alineatul (6) a art. 1691 din lege (“ Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1)-(5) se cuvin şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016.” ) stagiul de cotizare se modifică ilegal (de exemplu , pentru o persoană care a realizat un stagiu de cotizare de 20 de ani în condiții speciale și a ieșit la pensie în baza Legii 19/2000 , cu un stagiu de cotizare luat în calcul pentru punctajul mediu anual de 20 de ani , noul stagiu de cotizare pentru recalcularea conform Legii 192/2015 este de 30 de ani). Stagiul complet de cotizare este stabilit prin LEGE ORGANICĂ și nu poate fi modificat printr-o Hotarâre de Guvern pentru modificarea unei norme ! În urma aplicării prevederilor Legii 192/2015 , Legii 155/2016 si HG 291/2017 au apărut următoarele situații (exemplificat pentru persoane care au realizat stagiul de cotizare în condiții speciale ): 1.Persoane pensionate până la 31.12.2010 (L 19/2000,L 192/2015,HG 291/2017) Ø Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual a fost de 20 ani. Ø Beneficiază de majorarea cu 50% a punctajelor medii anuale prevazută de Legea 192/2015 Ø Stagiul complet de cotizare utilizat pentru recalculare este de 30 ani Ø Practic nu vor avea nicio creștere a punctajului mediu anual. 2.Persoane pensionate în intervalul 01.01.2011-20.07.2016(L263/2010,L 155/2016,cerere) Ø Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual a fost de 30 ani. Ø Beneficiază de majorarea cu 50% a punctajelor medii anuale în baza art. 100 pct. b) din Legea 263/2010 Ø Stagiul complet de cotizare utilizat pentru recalculare în baza Legii 155/2016 este de 20 ani (recalculare la cerere) Ø Practic vor avea un punctaj mediu anual mai mare cu 50 % mai mare decât persoanele pensionate în baza Legii 19/2000. 3.Persoane pensionate în intervalul 21.07.2016 – prezent (L 263/2010) Ø Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual a fost de 20 ani. Ø Beneficiază de majorarea cu 50% a punctajelor medii anuale în baza art. 100 pct. b) din Legea 263/2010 Ø Practic vor avea un punctaj mediu anual mai mare cu 50 % mai mare decât persoanele pensionate în baza Legii 19/2000. Din cele prezentate rezultă clar faptul ca s-a produs o discriminare pentru persoanele care au lucrat în condiții identice , ceea ce contravine Constituției României : art. 16 (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Tot prin HG 291/2017 a mai fost introdus un nou alineat : “(13) Prevederile alin. (8)-(10) şi (12) se aplică şi pentru persoanele în situaţia cărora, în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, a unor hotărâri judecătoreşti definitive, puse în executare de casele teritoriale de pensii, la determinarea punctajului mediu anual, în baza căruia a fost calculat cuantumul pensiei, s-a utilizat un stagiu complet de cotizare mai mic decât cel prevăzut de legislaţia în vigoare la data stabilirii drepturilor de pensie.” Oare acest nou alineat nu încalcă principiul separatiei puterilor in stat?
Ştiri pe bandă
 
365MAG
Abonează-te la newsletter
 
 
Publicitate
 
Ultimele comentarii
 
A șasea etapă a dezinsecției pe domeniul public, la start
Doljul, pe primul loc la încheierea contractelor de finanțare pentru PNCCF
A șasea etapă a dezinsecției pe domeniul public, la start
Toți locuitorii din comuna Cârcea vor avea apă și canalizare
Se fac angajări pentru fabrica de biscuiţi ETI
Termenul până la care pot fi plătite retroactiv contribuțiile de asigurări sociale, prelungit de Guvern
Oltenia24 on Facebook

© Copyright Mădălina Bălan | Textele şi fotografiile nu pot fi reproduse fără acordul titularilor de copyright.